Phát động cuộc thi viết về Sản xuất sạch hơn

ThienNhien.Net – Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, ngày 06/08, Bộ Công Thương đã phát động cuộc thi viết “Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp” dành cho tất cả các đối tượng quan tâm đến lĩnh vực này.

Khái niệm sản xuất sạch hơn (SXSH) được Chương trình Môi trường Liên Hiệp quốc (UNEP) đưa ra từ năm 1989 và nó được coi là một cách tiếp cận trong sản xuất. Một tuyên ngôn quốc tế về SXSH đã được thông qua tại Hội thảo cấp cao lần thứ 5 tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 10/1998. Việt Nam tham gia ký kết Tuyên ngôn này vào ngày 22/09/1999.

Theo UNEP, SXSH là sự áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường đối với quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường.

Nhưng trải qua thời gian dài tiến hành áp dụng, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, SXSH là một quá trình sản xuất sử dụng nguyên nhiên liệu đầu vào ngày càng ít hơn và thân thiện với môi trường hơn. Đồng thời sản phẩm đầu ra có số lượng nhiều và chất lượng tốt hơn, chất thải được tái sử dụng và tái chế một cách tối đa.

SXSH có nhiều mức độ khác nhau, từ những áp dụng đơn giản như việc giữ vệ sinh tại cơ sở sản xuất cho đến các biện pháp phức tạp như đầu tư thay đổi công nghệ. Nó là một phương pháp tiếp cận mang tính liên tục nên dễ áp dụng với mọi quy mô, mức độ nhằm tiến tới hoàn thiện và ngày một tối ưu hoá hoạt động sản xuất theo hướng bền vững, thân thiện môi trường. SXSH không đòi hỏi đầu tư lớn, công nghệ cao nên không chỉ áp dụng riêng cho những quốc gia phát triển. Các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, cũng dễ dàng áp dụng và triển khai phương pháp SXSH.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, cuối năm 2007, cả nước có khoảng 200 doanh nghiệp áp dụng phương pháp SXSH và ước tính cuối năm 2008, sẽ có khoảng 250 doanh nghiệp.

 SXSH
TS. Nguyễn Khắc Kinh

Theo TS. Nguyễn Khắc Kinh, Vụ trưởng Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường: “ Việt Nam cần có Luật Sản xuất vì Luật Bảo vệ môi trường chưa áp dụng được vào các giai đoạn sản xuất. Luật Bảo vệ môi trường đặt nhiều mối quan tâm vào giai đoạn sản xuất cuối đường ống (xử lý chất thải). Nếu chúng ta có Luật sản xuất và triển khai áp dụng thì có thể làm giảm chi phí cho nhà sản xuất cũng như hạn chế các tác hại về môi trường. Cần có Luật Sản xuất song hành cùng Luật Bảo vệ môi trường”.

Ông cũng nhận định rằng, cái khó để áp dụng các phương pháp SXSH chính là do nhận thức của cộng đồng. Rất nhiều nhà sản xuất chưa có nhận thức rõ ràng về lợi ích của SXSH nên chỉ áp dụng, triển khai mang tính đối phó.

Được biết, Trung Quốc đã có Luật Thúc đẩy SXSH và đưa vào áp dụng thực tiễn.

Chiến lược áp dụng SXSH đang được tiến hành áp dụng cho các doanh nghiệp trên toàn quốc sẽ được trình Chính phủ vào cuối năm nay. Trong Chiến lược dự định trình Chính phủ cũng có đề nghị xây dựng khung văn bản về SXSH.

SXSH trong công nghiệp có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công tác bảo vệ môi trường và tăng hiệu quả sản xuất, vì vậy ngày càng trở nên cần thiết đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Áp dụng SXSH đòi hỏi phải có sự tham gia và hành động chung của cán bộ công nhân viên trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp mà còn cần sự tham gia tích cực của cộng đồng vì một nền kinh tế phát triển bền vững.Thông tin chi tiết và gửi bài thi:
 
Văn phòng CPI, tầng 1, toà nhà 25 Ngô Quyền, Hà Nội
Email: cpi-dce@vnn.vn
Điện thoại/fax: 04.9365065
 
Hoặc, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương
Email: Giangntl@moit.gov.vn
Điện thoại: 04.2202312
Fax: 04.2202343