Quản lý chặt việc khai thác cát xây dựng

ThienNhien.Net – Trước tình hình khai thác cát tràn làn ở nhiều nơi trong cả nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành lập quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn, có chế tài cụ thể để quản lý chặt chẽ việc khai thác cát xây dựng, ngăn chặn khai thác trái phép, không phép.


Phó Thủ tướng chỉ đạo, việc xuất khẩu cát, sỏi xây dựng tiếp tục thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc xuất khẩu cát nhiễm mặn, tận thu từ nạo vét, khơi thông luồng lạch tại các sông, cửa sông, cảng sông giáp biển, Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc thay đổi phương án đầu tư dự án tàu chở hàng khô kết hợp phục vụ huấn luyện của Trường Đại học Hàng hải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép, về nguyên tắc, thay đổi phương án đầu tư. Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án bảo đảm không vượt tổng mức đã phê duyệt.

Trường Đại học Hàng hải tiếp tục được sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện dự án.

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 -2010) của tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát lại chỉ tiêu đất khu công nghiệp (cụ thể đất KCN Nam Tân Uyên mở rộng) trình Chính phủ xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh.