Nỗ lực ngăn chặn khai khoáng trái phép ở Na Rỳ (Bắc Kạn)

ThienNhien.Net – Trong năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp, xảy ra tập trung thành các điểm nóng tại các xã thuộc huyện Na Rỳ, Bắc Kạn. Để chấm dứt tình trạng trên, chính quyền huyện Na Rỳ đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt.


Ngay từ đầu năm 2010, phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Na Rỳ đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, UBND các xã: Lương Thành, Lạng San, Lương Thượng, Kim Hỷ tiến hành thông báo đến các nhóm, cá nhân khai thác cát sỏi, vàng trái phép về việc đình chỉ và tháo dỡ phương tiện khai thác khoáng sản ra khỏi Khu Bảo tồn và các khu vực khác trên địa bàn huyện.

Tiếp đó, UBND huyện phối hợp với tỉnh lập tổ công tác liên ngành tiến hành giải tỏa các điểm khai thác khoáng sản trái phép, thu hồi các phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với một số công ty trình UBND tỉnh xử phạt.

Mặc dù, công tác kiểm tra khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Na Rỳ được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhưng việc khai thác khoáng sản trái phép thủ công nhỏ, lẻ vẫn còn xảy ra lén lút ở các hang lũng và một số đoạn sông. Trong thời gian tiếp theo, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rỳ sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, những trường hợp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.