Quy định mức thu phí quản lý chất lượng nuôi trồng thủy sản

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 204/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, mức phí 50.000 đồng sẽ áp dụng cho việc cấp giấy chứng nhận chất lượng giống thuỷ sản; cấp giấy chứng nhận chất lượng thức ăn thuỷ sản; cấp giấy chứng nhận chất lượng chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản đối với 1 sản phẩm; cấp giấy thay đổi thông tin của sản phẩm đã có trong danh mục; cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật, thực vật thuỷ sản.

Ảnh minh họa: thuysanvietnam.com.vn
Ảnh minh họa: thuysanvietnam.com.vn

Trong khi đó, phí kiểm tra chất lượng lô hàng được tính bằng 0,095% giá trị lô hàng (tối thiểu 285.000 đồng, tối đa 9.500.000 đồng) đối với thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn thuỷ sản nhập khẩu; hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất nhập khẩu; thức ăn, hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất xuất khẩu; con giống.

Tổng số tiền phí thu được, cơ quan thu được trích 90% trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải cho các nội dung chi. Số tiền còn lại (10%) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/2/2014.