Cà Mau: Hướng đến đô thị văn hoá – văn minh

ThienNhien.Net – Xây dựng “Tuyến phố văn hoá – văn minh đô thị” chính là sự lượng hoá các tiêu chí xây dựng văn hoá đô thị, tạo ý thức cộng đồng trong quản lý, bảo vệ, sử dụng hè phố, nơi công cộng; tạo mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự an toàn giao thông…là thông điệp được phát ra tại lễ phát động cuộc vận động xây dựng “Tuyến phố văn hoá-văn minh đô thị” do UBND thành phố Cà Mau tổ chức.


Xây dựng đời sống văn hoá nói chung, xây dựng “Tuyến phố văn hoá – văn minh đô thị” nói riêng là một quá trình vận động mang tính lâu dài. Để thực hiện tốt việc xây dựng “Tuyến phố văn hoá – văn minh đô thị” – cũng là nội dung để thực hiện thành công đề án văn hoá đô thị thành phố Cà Mau đến năm 2010, đòi hỏi các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai thật tốt nội dung xây dựng “Tuyến phố văn hoá – văn minh đô thị” đến từng người dân.

Để mỗi người dân nhận thức được việc xây dựng “Tuyến phố văn hoá-văn minh đô thị” là thể hiện trách nhiệm công dân trong xây dựng đạo đức, tư tưởng, lối sống; ý thức chấp hành luật pháp; là xây dựng tình tương thân tương ái, xây dựng mối quan hệ ứng xử hài hoà, thân thiện trong cộng đồng, trong công sở, nhà máy, xí nghiệp; phát huy tính tự quản của từng gia đình, khu phố để bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ công trình công cộng. Cán bộ, công chức, đảng viên của thành phố phải tiên phong, gương mẫu đồng thời vận động gia đình, người thân thực hiện tốt cuộc vận động này.

Mỗi phường, xã phải có kế hoạch cụ thể để tập trung cải thiện mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phát huy tính tự giác của mỗi người, mỗi nhà trong việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. Tạo ý thức cho nhân dân trong việc chấp hành trật tự an toàn giao thông, không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, đậu xe đúng nơi quy định. Đây là công việc phải làm thường xuyên, hàng ngày để tạo nên nếp sinh hoạt văn minh; các cấp uỷ, chính quyền địa phương phải xem đây là nhiệm vụ chính trị, đưa vào các sinh hoạt thường xuyên tại các tổ tự quản, sinh hoạt chi bộ.

Quan tâm hơn nữa đến việc trồng và bảo vệ cây xanh trên từng tuyến phố, nơi công cộng, tích cực chăm sóc, bảo vệ cây xanh ngay trước mỗi nhà. Thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, không xả rác thải xuống sông, kênh rạch; kiên quyết dở bỏ nhà vệ sinh trên sông; tháo gỡ các chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ. Quan trọng hơn, về lâu dài chính là việc nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Đây là yếu tố quyết định tính bền vững trong bảo vệ môi trường.

Cuộc vận động xây dựng “Tuyến phố văn hoá – văn minh đô thị” muốn thành công phải có sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp và nhân dân thành phố. Vì thế, Ban Chỉ đạo của thành phố cần có giải pháp, bước đi phù hợp để huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia. Đây cũng là một trong những nội dung để xây dựng thành phố Cà Mau đạt tiêu đô thị loại 2 vào năm 2010. Với quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân thành phố, chúng ta tin tưởng rằng cuộc vận động xây dựng “Tuyến phố văn hoá – văn minh đô thị”sẽ thực hiện thành công.