Đà Nẵng: Triển khai chương trình “Đô thị sạch năm 2009”

ThienNhien.Net – Theo tin từ Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng, ngày 14/07, Sở đã tổ chức họp bàn kế hoạch triển khai chương trình thi đua “Đô thị sạch năm 2009” do Hiệp hội các Đô thị Việt Nam phát động.


Việc bình xét thi đua sẽ được tiến hành vào tháng 10/2009 với việc bình xét ở cụm đô thị (mỗi cụm chọn ra 1 hoặc 2 đô thị xuất sắc nhất), sau đó Ban chấp hành Hiệp hội sẽ bình xét chọn ra 05 đô thị xuất sắc nhất để trao giải vào Ngày Đô thị Việt Nam – Ngày 08/11.

Được biết, “Đô thị sạch năm 2009” phải đạt 12 tiêu chí như: tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải ra khỏi nội thành, nội thị hằng ngày đạt từ 80% khối lượng trở lên; tỷ lệ xã thị trấn có đội thu gom rác đạt từ 70% trở lên, số thùng rác đặt ở nơi công cộng/1.000 dân; tỷ lệ đường nội thành nội thị được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt từ 75% diện tích trở lên; tỷ lệ đường thôn, làng, xóm, ấp, bản được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt từ 60% diện tích trở lên; tỷ lệ hè phố ở nội thành, nội thị được lát gạch hoặc bê tông hóa đạt từ 70% diện tích trở lên; tỷ lệ các doanh nghiệp có xử lý nước thải đạt từ 50% trở lên…