Thanh niên và biến đổi khí hậu: Đã đến lúc phải hành động

ThienNhien.Net – Ngày Thanh niên Thế giới năm nay (12/08) với chủ đề: "Thanh niên và Biến đổi khí hậu: Đã đến lúc phải hành động" là một cơ hội cho giới trẻ đứng lên và cất cao tiếng nói của mình về các vấn đề gây ảnh hưởng tới chính tương lai của họ mà cụ thể ở đây là vấn đề biến đổi khí hậu.

Do những chính sách và hoạt động bất hợp lý của thế hệ trước, giới trẻ chính là đối tượng phải chịu những hậu quả kinh tế, xã hội, môi trường …do biến đổi khí hậu gây ra. Mục tiêu của ngày thanh niên thế giới năm nay là trao quyền, giáo dục thanh niên các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu những mối đe dọa phá hủy hành tinh của chúng ta và đưa ra các cách sống giúp họ thích nghi với sự biến đổi của khí hậu

Một tổ chức có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ thanh niên chính là UNESCO. Tổ chức này cam kết sẽ cung cấp thông tin, tổ chức các buổi đối thoại để thanh niên có thể bày tỏ những suy nghĩ cũng như các ý kiến của mình, bên cạnh đó hỗ trợ những nhà khoa học trẻ trong việc nghiên cứu các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu.

Thông qua việc cống hiến tất cả khả năng, năng lực sáng tạo, nhiệt tình, thanh niên chính là đáp án cho các vấn đề toàn cầu hiện nay.