Hà Nội: Giải pháp hoàn thành mục tiêu sản xuất nông nghiệp

ThienNhien.Net – Ngày 11/07, Sở NN&PTNT tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Đây là năm toàn thành phố thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cũng là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính.


Nhìn chung thời tiết vụ Xuân năm 2009 khá thuận lợi tạo điều kiện để cây trồng phát triển tốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới lan rộng cả về quy mô và tầm ảnh hưởng đã tác động mạnh đến thu nhập và đời sống của bà con nông dân.

Ngoài ra, tình hình thiên tai, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra ở một số địa phương lân cận… là những yếu tố kìm hãm tốc độ tăng trưởng đối với sản xuất nông nghiệp của toàn thành phố. Vì vậy phần lớn các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp đều đạt mức thấp hơn so với mục tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn thành phố 6 tháng qua tăng trưởng âm 5,6%. Riêng tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân giảm gần 42 nghìn héc ta so với cùng kỳ năm trước; diện tích cây lương thực có hạt giảm hơn 5.600 héc ta; các loại cây chất bột giảm gần 3.300 héc ta; rau đậu giảm hơn 3.300 héc ta…

Nhưng được sự hỗ trợ từ chính sách kích cầu của Chính phủ và của thành phố nên các sản phẩm lương thực, chăn nuôi, thủy sản tiêu thụ tương đối thuận lợi, đảm bảo có lãi cho người sản xuất. Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, để năm 2009 đạt được kết quả tăng trưởng dương thì từ nay đến cuối năm giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng từ 6% – 7% để bù đắp vào tăng trưởng âm trong những tháng đầu năm.

Hiện nay, Sở NN&PTNT đang triển khai 8 nhiệm vụ và giải pháp như: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông, tích cực giám sát dịch bệnh, phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường công tác phòng chống lụt bão, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các đề án sản xuất rau an toàn và nuôi trồng thủy sản… để hoàn thành các mục tiêu trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp năm 2009.