Uẩn khúc nợ thuế ở Thủy điện Hà Giang

ThienNhien.Net – Tổng số tiền mà các “ông chủ” thủy điện ở Hà Giang đang nợ tiền thuế lên đến gần 60 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Năng lượng Bitexco “góp” nợ 37 tỷ đồng. Quan ngại hơn, theo tài liệu mà BizLIVE có được công ty này cũng nợ nhiều tỷ đồng tiền dịch vụ chi trả môi trường rừng.

Công trình thủy điện vừa nợ hàng tỷ đồng tiền thuế lại nợ tiền dịch vụ môi trường rừng
Công trình thủy điện vừa nợ hàng tỷ đồng tiền thuế lại nợ tiền dịch vụ môi trường rừng

Trong danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế trên cả nước mà Bộ Tài chính vừa công khai thì Hà Giang góp mặt 3 doanh nghiệp, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thủy điện. Số tiền nợ thuế lên đến 60 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty CP Năng lượng Bitexco – chi nhánh Hà Giang nợ 37 tỷ đồng; Công ty CP Thủy điện Thái An nợ 13,3 tỷ đồng; Công ty CP Thủy điện Nậm Mu nợ 8,8 tỷ đồng.

Trên địa bàn huyện Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang, Công ty CP Năng lượng Bitexco – chi nhánh Hà Giang là chủ đầu tư của 03 thủy điện: Nho Quế 1 ( công suất 32 MW – tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng); Nho Quế 2 (công suất 48 MW – tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng); Nho Quế 3 (công suất 110 MW – tổng mức đầu tư 2.323 tỷ đồng).

Hiện tại Công ty CP Thủy điện Thái An là chủ đầu tư của 02 nhà máy thủy điện là Thái An và Thuận Hòa. Nhà máy thủy điện Thái An (Xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), công suất – 82MW; Tổng mức đầu tư: 2400 tỷ đồng; Sản lượng điện hàng năm: 400 triệu Kw/h; Giá trị sản lượng hàng năm: 300 tỷ đồng

Nhà máy thủy điện Thuận Hòa (đang đầu tư xây dựng) nằm ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang với công suất 36MW. Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ đồng, sản lượng điện hàng năm 200 triệu Kw/h, giá trị sản lượng hàng năm 180 tỷ đồng.

Cũng đầu tư thủy điện, nhưng Công ty CP thủy điện Nậm Mu hiện đang nợ 8,8 tỷ đồng tiền thuế. Hiện công ty này đang vận hành Thủy điện Nậm Mu với tổng công suất 12 MW.

Trong công văn số 9901/BTC-TCT của Bộ Tài chính gửi Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố thông tin và tổ chức cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế vừa công bố, nếu doanh nghiệp nào không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước sẽ bị cưỡng chế nợ thuế.

Ở diễn biến khác, theo tài liệu mà BizLIVE thu thập được, thì hiện tại Công ty CP Năng lượng Bitexco – chi nhánh Hà Giang đang nợ khoảng 16 tỷ đồng tiền dịch vụ chi trả môi trường rừng ở dự án thủy điện Nho Quế 3.

Công ty CP Thủy điện Nậm Mu cũng nợ gần 4 tỷ đồng tiền dịch chi trả môi trường rừng; Thủy điện Thái An của Công ty CP thủy điện Thái An cũng nợ gần 10 tỷ đồng.

Theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, quy định doanh nghiệp bán mỗi 1KWH điện phải trả 20 đồng tiền dịch vụ MTR. Số tiền này là những người dân mất đất rừng, đất sản xuất thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện sẽ được hưởng.

Quy định là vậy, nhưng các doanh nghiệp kể trên vẫn chậm hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước cũng như chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định.