Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường ở Cà Mau

ThienNhien.Net – Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII về bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; trong thời gian qua tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều đợt tập huấn Luật Bảo vệ môi trường, các quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và địa phương về bảo vệ môi trường cho cán bộ chính quyền cơ sở, các đoàn thể, các cán bộ, công nhân viên chức, trường học…; trong đó có doanh nghiệp, qua đó các doanh nghiệp thấy được việc sản xuất kinh doanh của đơn vị mình phải gắn với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.


Đặc biệt, các chiến dịch truyền thông môi trường được tổ chức thường xuyên hàng năm như: ngày Môi trường thế giới 05/06, ngày làm cho thế giới sạch hơn, giờ Trái đất… với nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú thông qua các cuộc thi như: tìm hiểu về môi trường, thiếu nhi vẽ tranh chủ đề về môi trường, vớt rác trên sông, trồng cây xanh, ra quân làm vệ sinh môi trường, phát hành tờ rơi, dựng panô, phát áp phích…

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị còn ký văn bản Liên tịch phối hợp hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2006 – 2010; thành lập tổ thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường ở các xã, phường, thị trấn.

Các hoạt động phối hợp đã tạo sức lan tỏa về nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thuận lợi cho việc triển khai công tác bảo vệ môi trường nói chung trong thời gian tới.