Tăng cường bảo vệ môi trường ở Bến Tre

ThienNhien.Net – Thời gian qua, công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, tác động và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững. Ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND Thị xã tổ chức trồng cây xanh, nạo vét kinh Chín Tế cùng phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn nước sạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thẩm định đánh giá tác động môi trường 19 dự án, trong đó khu công nghiệp Giao Long 6 dự án, ngoài khu công nghiệp là 7 dự án, khai thác cát 3 dự án và bệnh viện 3 dự án.

Công tác kiểm soát môi trường cũng được ngành quan tâm, đã kiểm tra tình hình nhập khẩu phế liệu của các công ty, kiểm tra môi trường nuôi cá da trơn trên sông; trang bị 162 thùng rác, 7 xe đẩy rác, thực hiện nhiều mô hình sử dụng biogas trong chăn nuôi heo và chạy máy phát điện tại các huyện Mỏ Cày Nam và Giồng Trôm; tham mưu cho UBND tỉnh ra các văn bản quy định bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi, sản xuất than thiêu kết và quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh; chỉ thị về sử dụng vỏ, bã hạt điều làm chất đốt.

Sở cũng phối hợp với UBND Thị xã tổ chức hội nghị triển khai Đề án di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội ô thị xã. Hiện nay, Sở Tài Nguyên và Môi trường đang tiếp tục hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương; tập trung xử lý ô nhiễm nước thải sinh hoạt tại Thị xã và các thị trấn, chất thải chăn nuôi, lập dự án chi tiết cải tạo, nâng cấp và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại Thị xã. Qua đó sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải và nước thải sinh hoạt.