Ra mắt website Cục Cảnh sát Môi trường

ThienNhien.Net – Sáng 05/06/2009, Lễ ra mắt trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Môi trường đã được tổ chức tại trụ sở Cục ở Hà Nội. Đến dự Lễ ra mắt có đại diện các đơn vị trong và ngoài ngành Công an.

Trang web của Cục Cảnh sát Môi trường gồm 2 mảng nội dung: mảng thông tin đại chúng và mảng nội bộ. Trang web nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, góp phần nâng cao ý thức về việc chấp hành luật bảo vệ môi trường của nhân dân; giúp cán bộ chiến sỹ cảnh sát môi trường tra cứu thông tin, văn bản hướng dẫn, Nghị định, Thông tư của Chính phủ về Bảo vệ môi trường, về xử lý vi phạm pháp luật môi trường.

Đồng thời, đây cũng là kênh thông tin thăm dò, đóng góp ý kiến của nhân dân về bảo vệ môi trường, tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ban biên tập trang web gồm 7 người, trưởng Ban biên tập là Đại tá Nguyễn Sỹ – phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường. Tổ quản trị trang web gồm 8 người, có trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động an toàn cho trang web, cập nhật xử lý tin bài do các bộ chiến sĩ và cộng tác viên gửi về…
Phát biểu tại Lễ ra mắt, Đại tá, TS. Nguyễn Xuân Lý – Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường đã giao nhiệm vụ cho Ban biên tập phải thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, các báo điện tử khác để cập nhật thông tin hàng ngày phục vụ việc truy cập của bạn đọc và thu thập được nhiều thông tin từ quần chúng nhân dân, các cấp, các ngành tham gia lĩnh vực bảo vệ môi trường; tiếp tục nghiên cứu nâng cấp trang web để ngày càng hấp dẫn có sức lôi cuốn bạn đọc, đảm bảo về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại giao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, trong tương lai sẽ mở rộng chuyên mục, tăng thêm phần giao diện bằng tiếng Anh để phổ biến ra quốc tế.