Học bổng của Mạng lưới Truyền thông về Biến đổi Khí hậu

Mạng lưới Truyền thông Biến đổi Khí hậu (CCMP) thông báo chương trình học bổng 2009-2010, hỗ trợ phóng viên của các nước đang phát triển trong việc truyền thông về biến đổi khí hậu.

Khóa học bổng CCMP 2009 sẽ diễn ra trong 9 tháng, bắt đầu từ tháng 7/2009. Khóa học sẽ xây dựng và nâng cao kỹ năng về truyền thông biến đổi khí hậu cho các học viên với sự tham gia của các biên tập viên dày dặn kinh nghiệm và các nhà báo môi trường khắp thế giới.

Thông tin cụ thể về khóa học và hồ sơ đăng ký tham gia xin xem tại đây.