WVI tuyển Cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) cần tuyển Cán bộ phát triển cộng đồng, làm việc tại Đà Bắc, Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2019