Dự thảo Nghị định của Luật Đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Mới đây, nhiều nội dung mới về tiêu chí phân cấp khu bảo tồn thiên nhiên; chế độ quản lý, bảo vệ các loài được ưu tiên bảo vệ; quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn… được quy định cụ thể trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo.

Theo Dự thảo Nghị định, khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh phải có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với địa phương, hệ sinh thái đặc thù hoặc đại diện cho các hệ sinh thái của địa phương đó.

Các khu bảo tồn thiên nhiên nêu trên phải đồng thời có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng.

Các khu bảo tồn đã được thành lập trước khi Luật ĐDSH có hiệu lực (01/07/2009) phải được rà soát việc đáp ứng các tiêu chí chủ yếu của khu bảo tồn để chuyển đổi cho phù hợp trước ngày 31/12/2010.

Mỗi loài ưu tiên được bảo vệ, bảo tồn thông qua 1 chương trình bảo tồn riêng và được giao cho 1 cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về công tác bảo tồn loài đó. Loài được ưu tiên bảo vệ mất nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa thì được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo tồn ĐDSH. Mẫu vật di truyền của các loài này phải được lưu giữ lâu dài phục vụ mục đích bảo tồn ĐDSH.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc cho phép săn bắt các loài hoang dã thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ từ hệ sinh thái rừng về nuôi tại cơ sở bảo tồn ĐDSH. Đối với loài hoang dã từ hệ sinh thái đất ngập nước, biển, núi đá vôi và các vùng đất chưa sử dụng về nuôi tại cơ sở bảo tồn ĐDSH do Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định.

Hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn được khai thác đất, mặt nước, rừng phục vụ canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và mục đích khác không bị cấm. Được ưu tiên lập dự án khai thác khu bảo tồn phục vụ du lịch sinh thái và các hoạt động dịch vụ khác. Được chia sẻ lợi ích từ các hoạt động kinh doanh du lịch, khai thác các nguồn lợi, các dự án hỗ trợ khu bảo tồn, từ việc tiếp cận nguồn gen trong khu bảo tồn và các lợi ích khác…

Theo điều tra của của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ĐDSH ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở các khu rừng đặc dụng tự nhiên, các vùng đất ngập nước, các vùng đồi, núi đặc biệt là núi đá vôi và các hệ sinh thái biển, hải đảo.
Việt Nam hiện được xếp vào nhóm 15 nước hàng đầu thế giới về số loài thú, nhóm 20 nước hàng đầu về số loài chim, nhóm 30 nước hàng đầu về số loài thực vật và lưỡng cư bị đe dọa tuyệt chủng.
Hiện cả nước đã thành lập 126 khu bảo tồn thiên nhiên với tổng diện tích lên tới 2,5 triệu ha, chiếm 7,6% diện tích tự nhiên và hầu hết tập trung trên đất liền.