Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào thuỷ sản đến năm 2020

ThienNhien.Net – Phát biểu tại Hội nghị “Giới thiệu Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản đến năm 2020” được tổ chức tại Hà Nội vào trung tuần tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Việt Thắng cho biết, trước mắt, Việt Nam cần tập trung vào xây dựng những sản phẩm công nghệ đã có để hình thành ngành công nghệ sinh học; đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào lĩnh vực công nghệ sinh học; tiếp đến là nhập công nghệ sinh học cần thiết và áp dụng ngay những sản phẩm công nghệ mà thế giới công nhận…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như: hiện trạng và phương hướng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác thuỷ sản ở Việt Nam; hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học lĩnh vực chế biến thuỷ sản và phương hướng thời gian tới; các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học…

Ông Phạm Anh Tuấn, Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I cho biết, thời gian qua, ngành thủy sản đã tiến hành nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ sinh học truyền thống có kết quả vào sản xuất thủy sản. Đó là công nghệ sản xuất giống và nâng cao chất lượng giống thuỷ sản, bảo tồn quỹ gen, quản lý môi trường, phòng trị bệnh và chế biến thủy sản. Tuy nhiên, so với yêu cầu, công nghệ sinh học thuỷ sản đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức.

Để các nghiên cứu về ứng dụng công nghệ sinh học có hiệu quả, ngành dự kiến tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Đề án là 779,5 tỷ đồng. Nguồn vốn này chi cho thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và nhập công nghệ, sản xuất thử; hỗ trợ các dự án sản xuất sản phẩm thuỷ sản quy mô công nghiệp có áp dụng công nghệ sinh học; xây dựng phòng thí nghiệm và tăng cường trang thiết bị; đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quốc tế…

Mục tiêu của đề án đến năm 2020, ngành thuỷ sản phấn đấu xây dựng và phát triển công nghệ sinh học trở thành động lực quan trọng góp phần tạo ra đột phá mới, phát triển nuôi trồng và công nghệ sau thu hoạch thuỷ sản bền vững, hiệu quả theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.