An Giang khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khu du lịch Núi Sam

ThienNhien.Net – Sau hơn 2 năm triển khai, dự án “Thu gom, vận chuyển, xử lý rác và nâng số cây xanh khu du lịch Núi Sam” do Tổ chức Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EC) tài trợ đã giúp cho hơn 2 triệu lượt du khách và gần 5.000 hộ dân địa phương được chăm sóc bảo vệ sức khỏe, cải thiện, quản lý môi trường cho khu du lịch Núi Sam, phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Dự án có tổng kinh phí 350.204 Euro, trong đó nguồn tài trợ không hoàn lại là 280.163 Euro, số còn lại là nguồn đối ứng của tỉnh đã tập trung xây dựng 1 trạm trung chuyển rác, 12 nhà vệ sinh công cộng và bố trí 220 thùng chứa rác 240 lít quanh chân núi, xây dựng 9 bồn chứa nước 100 m3 phục vụ bơm tưới bảo vệ cho 5.000 cây xanh trồng mới và phòng chống cháy.

Trước khi dự án triển khai, khu vực du lịch phường Núi Sam mỗi ngày chỉ có khả năng thu gom khỏang 50% lượng rác thải tương đương 5 tấn/ngày, chỉ vận chuyển, thu gom rác bằng thủ công, thiếu phương tiện chuyên dùng, không có trạm trung chuyển tập kết rác thải. Đồng thời với tốc độ đô thị hóa làm mật độ cây xanh tự nhiên giảm mạnh, đặc biệt là không có hệ thống tưới nên cây chết hàng lọat vào mỗi mùa khô, trong khi đó ý thức của cộng đồng tại chỗ cũng như khách du lịch còn rất hạn chế, thường xả bỏ rác thải tùy tiện, bừa bãi làm môi trường ô nhiễm.

Qua triển khai dự án với các điều kiện và phương tiện đầu tư trang bị đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, 88% hộ dân tham gia dịch vụ thu gom, tự trang bị thùng chứa rác trước cửa nhà để công nhân thu gom mỗi ngày, giải quyết thu gom được trên 10 tấn rác thải/ngày, đóng góp bổ sung trồng mới 9.000 cây xanh…/.