Sớm hoàn thành thủ tục đầu tư Dự án điện Mông Dương 2

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhà đầu tư AES và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành các thủ tục để Dự án điện xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) Mông Dương 2 được cấp Giấy phép đầu tư trong quý I/2009.

Dự án Nhà máy điện Mông Dương 2 – Quảng Ninh có công suất 1.200 MW do Tập đoàn AES của Hoa Kỳ liên doanh với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam thực hiện. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD.

Về chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió An Phong, tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo lập báo cáo đầu tư dự án, trên cơ sở đó phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.