Sơn La: Tập huấn phát triển lâm sản ngoài gỗ và quản lý rừng cộng đồng

ThienNhien.Net – Trong 3 ngày từ 28-30/03/2009, Trung tâm Khuyến nông (TTKN) Sơn La đã phối hợp với trường đại học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức khoá tập huấn với chủ đề “Phát triển lâm sản ngoài gỗ và quản lý rừng cộng đồng” cho 30 cán bộ khuyến nông đến từ Trạm Khuyến nông của 11 huyện, thành phố và văn phòng TTKN tỉnh.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực phát triển sản xuất lâm nghiệp, cụ thể là phát triển lâm sản ngoài gỗ và quản lý rừng cộng đồng cho đội ngũ cán bộ khuyến nông từ tỉnh đến huyện.

Trực tiếp hướng dẫn giảng dạy cho khoá tập huấn là các giảng viên đến từ Trường đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Trong 3 ngày tập huấn các học viên đã được tiếp thu một số nội dung về: Lâm sản ngoài gỗ (LSNG); Giá trị, tiềm năng và kỹ thuật trồng một số loài cây LSNG; Biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng, làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng… Ngoài học lý thuyết, học viên còn được thực hành tại khu lâm viên của tỉnh.

Đây thực sự là một khoá học bổ ích trang bị các kiến thức về lĩnh vực lâm nghiệp cho cán bộ khuyến nông Sơn La, góp phần tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng lợi thế về đất đai, phát triển kinh tế từ rừng, gắn với bảo vệ tài nguyên rừng tại địa phương.