Tăng cường thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

ThienNhien.Net – Ngày 10/03/09, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 334 CT/TTg về việc tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Gần 11 năm (từ năm 1998 – 2009), đi được hơn 3/4 quãng đường của dự án, chi tiêu hết 8.000 tỷ đồng nhưng mục tiêu trồng rừng mới đạt được 28,5%. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là do thiếu sự hướng dẫn rõ ràng đối với từng loại rừng; việc thẩm định phê duyệt dự án trồng 5 triệu ha rừng, cũng như phối hợp giám sát còn lỏng lẻo; các địa phương còn có tư tưởng trông chờ vào Nhà nước, sai lệch giữa số liệu quy hoạch với thực tế khá lớn. Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu từ nay đến năm 2010 phải trồng mới gần 368.000 ha rừng còn lại, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tăng cường các biện pháp thực hiện Dự án này.

Nội dung chính của Chỉ thị này là yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, đặc dụng. Hàng năm, các chỉ tiêu kế hoạch được cụ thể hóa vào Nghị quyết của các cấp ủy, Hội đồng nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch trồng mới 5 triệu ha rừng đã được giao đến năm 2010 của địa phương mình.

Bên cạnh đó, phải tiếp tục tuyên truyền giáo dục nhân dân làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng. Một trong những biện pháp quan trọng là đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực để người dân miền núi trồng rừng thay thế cho sản xuất nương rẫy… đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình chủ động trồng rừng, hưởng lợi từ rừng.