Việt Nam thực hiện các cam kết WTO về dịch vụ môi trường

Dịch vụ về môi trường là 1 trong số 30 nội dung Việt Nam cam kết thực hiện sau khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các dịch vụ này chủ yếu trong các lĩnh vực xử lý rác và nước thải, làm sạch không khí, giải quyết ô nhiễm tiếng ồn và đánh giá các thiệt hại về môi trường.

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các nhà đầu tư nước ngòai sẽ đựơc phép thành lập công ty liên doanh với đối tác Việt Nam trong thời hạn 4 năm và có thể nắm giữ 51% cổ phần với điều kiện cung cấp các dịch vụ môi trường nói trên theo. Sau 4 năm, họ sẽ được phép tự do lựa chọn hình thức đăng ký pháp nhân để hoạt động tại Việt Nam.

Trong quá trình cung cấp các dịch vụ môi trường, các nhà đầu tư nước ngòai vẫn phải  tuân theo một số quy định như không được tham gia vào các hoạt động mà Nhà nước vẫn đang quản lý độc quyền, chẳng hạn việc thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình hay  tiếp cận những khu vực có tính nhạy cảm.

Để lường trước những thách thức có thể nảy sinh trong quá trình hội nhập, Bộ Tài Nguyên Môi trường đã rà soát tất cả các cam kết về dịch vụ môi trường, các quy định hiện hành về quản lý dịch vụ môi trường, tiêu chuẩn môi trường và các hoạt động thương mại có liên quan đến môi trường. Bộ cũng đã điều chỉnh và ra những quy định mới phù hợp với các cam kết của Việt Nam cũng như các nguyên tắc của WTO.

Theo các chuyên gia về môi trường, Việt nam cần cải thiện hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế quản lý đối với dịch vụ môi trường, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường và mở rộng các lòai hàng hóa, dịch vụ liên quan đến môi trường. Đồng thời, để tăng hiệu quả cung cấp các dịch vụ môi trường, Việt Nam cũng cần khuyến khích các thành phần xã hội khác nhau cùng tham gia bảo vệ môi trường.