Lớp học miễn phí của Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam

Ngày 20/03/2009, Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam tổ chức các lớp học miễn phí Lớp “Tìm kiếm thông tin trên Internet: các kỹ năng cơ bản” và “Kỹ năng lập danh mục tài liệu tham khảo” và hướng dẫn sử dụng phần mềm EndNote tại Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, tầng 1, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

LƯU Ý CHO HỌC VIÊN:

– Các lớp học dưới đây dành cho mọi đối tượng. Xin mời những người quan tâm đến đăng ký với nhân viên tại Trung tâm hoặc gửi email tới địa chỉ nvu2@worldbank.org nêu rõ họ tên, nơi học tập/công tác, số điện thoại liên lạc và tên khóa học mà mình muốn tham dự. Những người đăng ký sớm sẽ được ưu tiên.

– Trung tâm không cung cấp cho học viên tài liệu in dành riêng cho các lớp học này. Để chuẩn bị cho buổi học được tốt hơn, đề nghị học viên tham khảo và in tài liệu của khóa học mình sẽ tham dự trước khi đến lớp học tại địa chỉ http://www.vdic.org.vn/?name=library&op=viewDetailNews&id=336&mid=349&cmid=360. Nên mang những tài liệu in này đến lớp học để ghi chép bổ sung.

– Nếu có thể, học viên nên mang theo máy tính xách tay đến lớp học để thực hành vì số lượng máy tính dành cho học viên có hạn. Trung tâm có cung cấp dịch vụ truy cập Internet không dây miễn phí.

Lớp học “Tìm kiếm thông tin trên Internet: các kỹ năng cơ bản”

Thời gian: 20-3-2009, từ 9h30 sáng đến 12h trưa

Mục tiêu: Lớp học này sẽ giúp học viên: (i) hiểu thêm về các loại thông tin có thể tìm thấy trên Internet (ii) có hiểu biết cơ bản về các công cụ tìm kiếm (iii) tạo những câu lệnh tìm kiếm hiệu quả.

Lớp học “Kỹ năng lập danh mục tài liệu tham khảo” và hướng dẫn sử dụng phần mềm EndNote

Thời gian: 20-3-2009, từ 1h30 đến 4h chiều

Mục tiêu: Trong quá trình viết báo cáo, các bài nghiên cứu hoặc luận văn, người viết luôn phải trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo. Lớp học này giúp học viên: (i) quản lý danh mục tài liệu tham khảo (ii) trích dẫn một cách phù hợp (iii) tạo danh mục tài liệu tham khảo và (iv) cách sử dụng phần mềm EndNote để quản lý việc trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo một cách tự động hóa.