UN-REDD Việt Nam tuyển 12 vị trí cán bộ

Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt ngày 29/7/2013. Chương trình này có tổng vốn viện trợ không hoàn lại trên US$30 triệu, được thực hiện từ 2013-2015 tại 6 tỉnh: Lào Cai, Bắc Kan, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Bình Thuận, Cà Mau và một số tỉnh có nhiều rừng với sự hỗ trợ của UNDP, FAO và UNEP.

Hiện nay, Chương trình đang có nhu cầu tuyển 12 vị trí cán bộ cho Ban Quản lý Chương trình Trung ương.

Thời hạn nộp hồ sơ: đến 4:30PM ngày 03/9/2013;

Thời gian bắt đầu ký hợp đồng dự kiến: từ giữa tháng 9/2013;

Tiền lương và chế độ của cán bộ được tuyển dụng tuân theo UN-EU Cost Norms 2012.

Chương trình sẽ tiếp tục tuyển dụng chuyên gia tư vấn và cán bộ cho Ban Quản lý Chương trình cấp tỉnh trong những tháng tiếp theo.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây