Save the Children tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Save the Children đang cần tuyển Cán bộ cho Dự án KOICA làm về tăng cường chất lượng giáo dục, làm việc tại Tây Giang, Đà Nẵng.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 19/02/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.