Bình Phước: Nhiều nhà máy chế biến mủ cao su gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Qua thanh kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước đã phát hiện nhiều nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn các huyện Phước Long, Đồng Phú, Chơn Thành… xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, không thực hiện đúng các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Ngành chức năng đã phạt các cơ sở vi phạm gần 170 triệu đồng, trong đó, Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty TNHH An Phú Thịnh bị phạt 37,5 triệu đồng, Nhà máy chế biến mủ cao su của DNTN Tân Thanh 22 triệu đồng, Cơ sở chế biến mủ cao su Kim Liên 28 triệu đồng, Cơ sở chế biến mủ cao su Bích Liên 28 triệu đồng, Công ty TNHH Toàn Năng 41 triệu đồng…

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bị phát hiện, xử lý vẫn tái phạm, tiếp tục xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường…