Đồng Nai: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010

ThienNhien.Net – Thời gian qua, việc quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương. Tuy nhiên, trước những thay đổi của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, nhiều dự án mới phát sinh đã làm nhu cầu sử dụng đất tăng cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng đất vẫn còn nhiều lãng phí. Chính vì vậy đòi hỏi sự cần thiết phải có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sao cho phù hợp với tình hình thực tế hiện tại và tương lai.

Cơ cấu đất đai có sự thay đổi

Theo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Đồng Nai, diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm 32.893 ha và kế hoạch đến năm 2008 giảm 18.835 ha. Tuy nhiên kết quả thực hiện chỉ giảm 4.114 ha (đạt 12,51 %) so với chỉ tiêu quy định. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp giảm 3.650 ha, đất lâm nghiệp giảm 572 ha và đất nuôi trồng thủy sản tăng 57 ha. Như vậy, trong diện tích đất nông nghiệp chỉ có đất nuôi trồng thủy sản là tăng. Nguyên nhân là do chúng ta mở rộng diện tích mặt nước phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Đối với diện tích đất phi nông nghiệp, theo chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2008 sẽ tăng 19.318 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 4.295 ha (đạt 12,58 %) so với chỉ tiêu kế hoạch.

Cụ thể: diện tích đất ở tăng 935 ha, đất chuyên dùng tăng 2.692 ha. Các diện tích đất còn lại như đất sông suối và mặt đất chuyên dùng, đất quốc phòng – an ninh, đất tôn giáo tín ngưỡng… đều tăng. Riêng đối với diện tích đất chưa sử dụng, tính đến ngày 01/01/2009 toàn tỉnh còn 2.283 ha, giảm 56 ha so với năm 2005 (đạt 11,66 %). Phần lớn các chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện đều đạt thấp so với kế hoạch là do thời gian qua có nhiều dự án mới phát sinh đã có chủ trương chấp thuận của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh như: dự án khu công nghệ sinh học tại Cẩm Mỹ 208 ha, khu liên hợp công – nông nghiệp tại Xuân Lộc và Thống Nhất 1.632 ha, khu đô thị hành chính thành phố Nhơn Trạch 601 ha, khu đô thị sinh thái, kinh tế mở Long Hưng 1.124 ha, khu dịch vụ cảng Phước An 500 ha, khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh…Mặt khác do khủng hoảng kinh tế làm các mặt hàng xây dựng tăng cao dẫn đến nhiều dự án chậm đầu tư hoặc kéo dài tiến độ đầu tư…

Những thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các nhu cầu sử dụng đất phát sinh cần thiết phải được đưa vào quy hoạch sử dụng đất để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Chính vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2006-2010 của tỉnh Đồng Nai.

Điều chỉnh quy hoạch như thế nào!

Theo ông Lê Viết Hưng – Giám đốc Sở TN&MT, ngay từ năm 1995 Đồng Nai đã có kế hoạch quy hoạch sử dụng đất và đến năm 1996 đã hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Sau khi thống nhất và lấy nhu cầu sử dụng đất của từng Sở, ngành, Sở TN&MT đã trình Bộ TM&MT cho phép điều chỉnh quy hoạch. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 về cơ bản vẫn giữ nguyên hướng phát triển như quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đồng thời thực hiện điều chỉnh lại hoặc bổ sung một số nhu cầu sử dụng đất để phù hợp với yêu cầu phát triển trong điều kiện thực tế của địa phương. Ngoài ra, sẽ rà soát, hủy bỏ một số nhu cầu sử dụng đất không còn phù hợp hoặc chưa có nhu cầu phát triển trong giai đoạn 2009-2010.

Theo đó, đối với các công trình đầu mối giao thông sẽ bổ sung và thực hiện các công trình hạ tầng, công trình đầu mối nhằm khai thác lợi thế vị trí, phát triển các dịch vụ vận chuyển, nâng cao khả năng thu hút đầu tư. Đối với các khu, cụm công nghiệp cơ bản giữ nguyên quy mô các khu, cụm công ngiệp như quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, đồng thời chú trọng phát triển hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo đến năm 2010 tất cả các khu công nghiệp đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đối với việc phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn sẽ lấy nhu cầu sử dụng đất cho các dự án dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu nhằm từng bước hình thành các khu đô thị mới hiện đại. Với khu vực phát triển nông – lâm – ngư nghiệp ưu tiên phát triển các khu liên hợp công – nông nghiệp DONATABA (các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất), khu công nghệ sinh học 208 ha Cẩm Mỹ…

Theo quy hoạch mới, phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2010 thì tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 590.340 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 440.145 ha, giảm 34.296 ha so với năm 2008. Đất phi nông nghiệp là 149.106 ha, chiếm 25,26 % diện tích đất tự nhiên, tăng 35.490 ha so với năm 2008 và tăng 5.641 ha so với chỉ tiêu quy hoạch đã được duyệt. Đất chưa sử dụng, dự kiến sẽ khai thác 1.194 ha sử dụng cho các mục đích khác.

Như vậy với việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2006-2010 của tỉnh đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất, khắc phục được tình trạng lãng phí đất đai. Cũng theo ông Hưng để đảm bảo thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện việc tổ chức, rà soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ cấp huyện, cấp xã đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý đất đai, tránh tình trạng quy hoạch “treo” hoặc phát triển mang tính cục bộ gây lãng phí quỹ đất đai.