Phê duyệt một số dự án do nước ngoài viện trợ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt một số dự án do nước ngoài viện trợ, trong đó có các dự án môi trường và phát triển kinh tế.

Danh mục dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình”vay vốn ODA của Phần Lan 15.433.628 Euro đã được phê duyệt.

Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chính thức hóa các định chế tài chính vi mô” trị giá 1,650 triệu USD; văn kiện Dự án “Liên kết Nông thôn – Thành thị góp phần chống đói nghèo” giai đoạn I, do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Development International Desjardins (DID – Canada) tài trợ và đồng thực hiện từ nguồn viện trợ của tổ chức Bill anh Melinda Gates (Mỹ) cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dự án thực hiện trong vòng 2 năm với trị giá viện trợ không hoàn lại là 3,637 triệu USD.

Về việc gia hạn thời hạn giải ngân Dự án Quản lý và xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng (thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc), Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Tài chính chính thức đề nghị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc gia hạn thời hạn giải ngân của Dự án đến ngày 31/3/2009.