Giảm hơn 7.200 container phế liệu tại cảng biển nhưng vẫn khó xử lý phế liệu “vô chủ”

Số container phế liệu lưu giữ lại các cảng biển đã giảm hơn 7.200 container so với cuối 2018, tuy nhiên lượng phế liệu tồn đọng quá 90 ngày, đã được đăng thông báo nhưng không có người đến nhận.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, số container khai báo trên E-manifest là phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển hiện nay là 13.737 container, giảm 7.217 container so với cuối năm 2018.

Trong số này, có 5.150 container lưu giữ tại cảng dưới 30 ngày, 3 container lưu giữ từ 30 ngày đến 90 ngày và số lượng tồn đọng lưu giữ trên 90 ngày là 8.584 container.

Theo cơ quan hải quan, từ đầu năm nay, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines ban hành chính sách cấm, hạn chế nhập khẩu phế liệu, đặc biệt là phế liệu nhựa, đã tạo ra áp lực lớn cho ngành hải quan trong quản lý phế liệu nhập khẩu. Hiện lượng phế liệu tồn đọng quá 90 ngày, đã được đăng thông báo nhưng không có người đến nhận.

Để kiểm soát phế liệu nhập khẩu một cách hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo các đơn vị thực hiện tăng cường các giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu chất thải và phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu; hướng dẫn về việc khai sửa, bổ sung Manifest về tên người nhận hàng đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu.

Dù đã đăng công khai nhưng số phế liệu tồn đọng quá 90 ngày vẫn không có người nhận

Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Luật Hải quan 2014 quy định đối với hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày không có người nhận gây ô nhiễm môi trường thì phải buộc  tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trách nhiệm tái xuất thuộc về các hãng tàu vận tải chính lô hàng đó.

Tuy nhiên cái khó nhất là chế tài chưa có quy định cụ thể việc nếu hãng tàu không tái xuất chất thải phế liệu gây ô nhiễm môi trường thì sẽ bị xử lý như thế nào.

Trên thực tế, số container mà hãng tàu tái xuất chất thải, phế liệu ra rất ít, vì hãng tàu phải tìm nơi để chuyển chất thải đến, theo đúng quy định thì phải trở lại nước đã xuất lô rác, chất thải này.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3159/VPCP-KTTH ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc yêu cầu Bộ Tài chính lấy ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp, Công an về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại các cảng biển, Bộ Tài chính cũng đã có công văn đề nghị các Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham gia ý kiến đối với dự thảo về biện pháp xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, các công tác cần triển khai của các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố để xử lý hàng hóa tồn đọng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi các Bộ có đầy đủ ý kiến tham gia, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định về phương án xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển.