Dự án sản xuất sản phẩm cơ khí được hỗ trợ

ThienNhien.Net – Đó là một trong những cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Về tín dụng đầu tư, các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn 2009-2015 được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 85% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động). Đối với các dự án có nhu cầu vay vốn nước ngoài, Chính phủ sẽ xem xét bảo lãnh vốn vay cho từng trường hợp cụ thể. 

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm hoặc mua sản phẩm cơ khí trọng điểm được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc giao thầu. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mua sắm sản phẩm cơ khí trọng điểm được vay vốn tín dụng Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Các sản phẩm cơ khí trọng điểm do các doanh nghiệp trong nước chế tạo được hỗ trợ các chi phí chuyển giao công nghệ, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư phòng thí nghiệm các sản phẩm cơ khí trọng điểm cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu sản phẩm có trong Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm trong nước đã đầu tư sản xuất được áp dụng mức thuế suất trần. Các loại vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bằng không hoặc mức thuế suất sàn.

Có 8 loại dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn 2009-2015 bao gồm: Dự án đầu tư chế tạo giàn khoan dầu khí; Dự án đầu tư sản xuất động cơ Diezel từ 100 mã lực trở lên; Dự án sản xuất lắp ráp đầu máy, toa xe phục vụ vận tải đường sắt; Dự án sản xuất phôi thép và đúc rèn phôi thép hợp kim cao, đầu tư chiều sâu một số máy công cụ gia công các chi tiết có kích thước, trọng lượng lớn; Dự án sản xuất các thiết bị phục vụ nông nghiệp và công nghiệp chế biến; Dự án sản xuất thiết bị cho các nhà mày thủy điện, nhiệt điện, xi măng; Dự án sản xuất lắp ráp máy xây dựng và Dự án sản xuất thiết bị điện lớn.