Sẽ triển khai Chương trình toà nhà Chính phủ tiết kiệm năng lượng

ThienNhien.Net – Chánh Văn phòng "Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" Nguyễn Đình Hiệp cho biết: Chương trình toà nhà Chính phủ tiết kiệm năng lượng sẽ được triển khai trong năm 2009 cùng với Chương trình toà nhà thương mại tiết kiệm năng lượng đang được tiến hành hiện nay.

Theo ông Hiệp, toà nhà Chính phủ là các toà nhà sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng và hoạt động. Đây là các toà nhà có mức tiêu thụ năng lượng lớn thứ hai sau các toà nhà thương mại.

Để chuẩn bị cho việc triển khai, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang khẩn trương soạn thảo thông tư hướng dẫn soạn thảo một thông tư hướng dẫn riêng cho các toà nhà Chính phủ thực hiện tiết kiệm năng lượng theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện, Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với các tư vấn nước ngoài để thiết kế xây dựng toà tiết kiệm năng lượng của chính Bộ Công Thương.

Tuy nhiên ông Hiệp cũng biết, việc triển khai chương trình toà nhà tiết kiệm năng lượng cũng còn gặp nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất chính là kinh phí đầu tư để cải tạo các toà nhà xây dựng cũ là rất lớn. Bên cạnh đó, do bộ qui chuẩn số 40 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thiết kế xây dựng toà nhà tiết kiệm năng lượng cũng chỉ mới được ban hành từ năm 2006 nên việc áp dụng cho các toà nhà xây dựng mới cũng còn cần có thời gian.

Năm 2008, cả nước mới có 28/100 toà nhà tiết kiệm năng lượng được lọt vào cuộc thi toà nhà tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn của ASEAN; trong đó có 3 toà nhà đoạt giải. Đây là con số còn hạn chế so với tiềm năng tiết kiệm năng lượng của toàn quốc.