Căn cứ đã rõ, Vedan vẫn… cò cưa

ThienNhien.Net – Cuộc thảo luận đòi bồi thường thiệt hại cho các hộ nuôi thủy sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu chưa thể đi đến hồi kết vì Vedan cho rằng, căn cứ phía Tổng cục môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa ra không có cơ sở.


Vedan chỉ “đồng ý” duyệt bồi thường 2,4 tỷ đồng thay cho mức đề nghị 53,6 tỷ đồng, dù các cơ quan chức năng đã giải thích cặn kẽ về diện tích, sản lượng và số hộ bị ảnh hưởng. Theo biện luận của Vedan, phạm vi ảnh hưởng do chất thải của Vedan gây ra chỉ là 325ha chứ không phải là 2.400ha, do đó chỉ chấp nhận mức gây ô nhiễm là 8,8%, chứ không phải 77% như đánh giá.

Buổi họp khép lại với việc tiếp tục mở ra… các cuộc họp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề nghị Vedan họp lại với Viện Môi trường và Tài nguyên để đi đến kết luận về con số bồi thường, tới 30/5 phải có câu trả lời chính thức cho tỉnh.

Tính đến nay, Vedan đã hoàn tất khoản 127 tỷ tiền phí bảo vệ môi trường và phạt hành chính 267 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đền bù cho người dân chịu ảnh hưởng trong lưu vực sông Thị Vải thì vẫn dùng dằng.