Thủy điện lấn rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch 57 công trình thủy điện vừa và nhỏ vào cuối năm 2008, đến nay 20/57 công trình đang triển khai, nhưng đã khiến 3.150 ha rừng bị mất, gây ảnh hưởng đến môi trường và xã hội.

Báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 6/12/2010 cho biết, các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chiếm xấp xỉ 15.000ha rừng. Riêng tại thủy điện Đồng Nai 3 mặc dù đã tích nước được hơn 2 tháng nhưng hàng trăm người dân thuộc diện di rời vẫn chưa có chỗ ở mới, họ đang rất bức xúc.

Ông Mai Nam Dương, phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết những bức xúc của người dân là có cơ sở, bởi lẽ, lâu nay, các thủy điện chỉ tính đến lợi ích kinh doanh, mà chưa đảm bảo các mục tiêu như: cắt lũ, cấp nước sản xuất nông nghiệp, môi trường dân sinh…

Được biết, theo quy định tại khoản 5, Điều 29, Nghị định số 23, ngày 3.3.2006 của Chính phủ về thi hành luật Bảo vệ và phát triển rừng, các công trình chiếm dụng đất rừng, các chủ dự án đều phải cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc cam kết bảo vệ môi trường sẽ trồng bù lại rừng với diện tích tương đương với diện tích rừng bị mất do dự án. Tuy nhiên, thực tế chưa có dự án thủy điện nào ở Lâm Đồng thực hiện cam kết này.

Vậy nên thủy điện vẫn được xây dưng, dẫn đến mất rừng, môi sinh bị hủy hoại, cuộc sống nhân dân ngày càng khó khăn…