Cảng biển Hải Phòng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược cảng biển Hải Phòng Việt Nam do cộng đồng vùng Flander (vương quốc Bỉ tài trợ) thời gian từ 2006-2008, sáng 9/1, viện tài nguyên và môi trường biển cùng trường đại học tự do Bussell Bỉ đã tổ chức hội nghị kết thúc dự án “Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược cảng Hải Phòng”. Tham dự có Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Phó thị trưởng vùng Flander (Vương quốc Bỉ) Frenddy Wens.

Dự án này được thực hiện trong 26 tháng (từ tháng 10-2006 đến hết tháng 11-2008) gồm các mục tiêu: thu thập tài liệu làm cơ sở cho đánh giá môi trường chiến lược cho các cảng biển Việt Nam; thực hiện nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược cho vùng cảng Hải Phòng, tạo điều kiện phát triển bền vững cho các lĩnh vực hàng hải, phát triển kinh tế thủy sản, du lịch, công nghiệp. Dự án còn có tác động về mặt xã hội như: bảo đảm sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ phục hồi các điểm sinh thái, nâng cao chất lượng nước, đa dạng sinh học…

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thành đánh giá: Với những dự báo, đề xuất cụ thể, dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường cảng biển Hải Phòng. Hải Phòng đã, đang và sẽ triển khai nhiều biện pháp như thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường cũng như việc đánh giá tác động môi trường của các dự án trong phạm vi khu vực cảng; lập quy hoạch bảo vệ môi trường gắn với quy hoạch phát triển cảng và các ngành công nghiệp phụ trợ; sớm nghiên cứu các chính sách khuyến khích đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống thu gom, vận chuyển xử lý chất thải; nâng cao năng lực quản lý, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn như hải quan, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ…, ứng dụng hệ thống quản lý môi trường cảng theo tiêu chuẩn ISO-14000; xây dựng chính sách, giám sát, quản lý ô nhiễm biển, lập cơ sở dữ liệu thông tin môi trường. Thành phố tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm để giám sát chất thải vận chuyển xuyên biên giới.