Bắc Ninh: 80% rác thải ở khu vực nông thôn chưa được thu gom, xử lí

ThienNhien.Net – Hiện nay năng lực và mạng lưới tổ chức hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nông thôn ở tỉnh Bắc Ninh còn hạn chế, ảnh hưởng đến sản xuất và sức khoẻ của người dân.

Toàn tỉnh có 125 xã, phường, thị trấn nhưng mới chỉ có 3 địa phương là thị trấn Hồ (huyện Thuận Thành), thị trấn Phố Mới (huyện Quế Võ), thị trấn Chờ (huyện Yên Phong) thành lập được các hợp tác xã dịch vụ-môi trường. Còn lại một số thôn, cụm công nghiệp làng nghề tuy có tổ vệ sinh môi trường nhưng hiệu quả hoạt động đạt được còn rất thấp. Ở hầu hết các địa bàn, nơi có đội tự quản về vệ sinh môi trường mới chiếm chưa tới 20% so với tổng số khu dân cư nên việc quản lí các hoạt động làm vệ sinh, chống ô nhiễm, xuống cấp môi trường hầu như vẫn còn buông lỏng.

Mỗi ngày ở vùng nông thôn Bắc Ninh thải ra gần 400 tấn rác thải sinh hoạt các loại nhưng 80 % không được thu gom, tập kết vào nơi qui định để xử lí. Ở các làng nghề thuộc nhiều huyện, thị xã Từ Sơn, Yên Phong, Gia Bình… lượng rác thải từ các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được người dân tự do thải ra đường xá, cống rãnh, bờ đê, sông lạch ngày một nhiều gây ô nhiễm nặng nguồn nước, không khí, mặt bằng cơ sở sản xuất. Nhiều nơi hình thành các bãi rác thải tự nhiên có diện tích, khối lượng không nhỏ gây ô nhiễm môi trường và mất mĩ quan.

Từng bước giải quyết tình trạng này, tỉnh Bắc Ninh bước đầu triển khai một số dự án xử lí ô nhiễm nguồn nước sông Ngũ Huyện Khê, các làng nghề sắt thép Đa Hội, Đồng Kị (Từ Sơn), Văn Môn (Yên Phong), Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Liên minh các hợp tác xã của tỉnh tiến hành 3 giải pháp lớn về tăng cường công tác truyền thông, vận động giáo dục quần chúng; nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả tốt và khuyến khích, giúp đỡ các địa phương thành lập mới các hợp tác xã dịch vụ, các tổ đội môi trường tự quản ngay trong khu vực làng xã, khu dân cư, các cụm công nghiệp làng nghề.