Học bổng tập huấn kỹ năng nghiên cứu thực địa về Rùa

Học bổng tập huấn kỹ năng nghiên cứu thực địa về Rùa do Chương trình Rùa Châu Á (ATP) trao tặng cho các bạn sinh viên ở Việt Nam. Khoá tập huấn này sẽ diễn ra từ ngày 08 – 15/03/2009. Hạn cuối đăng kí tham gia là 28/02/2009.

Trong tháng 03/2009 tới, từ ngày 08 – 15/03/2009, Chương trình Rùa Châu Á (ATP) có tổ chức một khóa tập huấn kỹ năng nghiên cứu thực địa về Rùa cạn và Rùa nước ngọt cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam. Các bạn sinh viên yêu thích và muốn tìm hiểu về Rùa đều có thể đăng ký tham gia. Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia, các bạn vui lòng mở file đính kèm dưới đây.