Save the Children tuyển Quản lý chương trình

Tổ chức Save the Children cần tuyển Quản lý chương trình cấp cao, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển, vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/03/2020