Bến Tre: Quản lý đất cồn, bãi bồi mới nổi

ThienNhien.Net – Để việc quản lý đất cồn, bãi bồi mới nổi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre được chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 1330/STNMT-QLĐĐ ngày 24 tháng 9 năm 2008 đề nghị các huyện, thị báo cáo diện tích đất cồn, bãi bồi mới nổi trên địa bàn huyện quản lý.

Kết quả qua thống kê sơ bộ từ báo cáo của các huyện thị trên địa bàn tỉnh năm 2008, tổng diện tích đất cồn, bãi bồi mới nổi là 8.867,05 ha; trong đó, diện tích đất đã giao cho hộ gia đình cá nhân là 858,95 ha, diện tích đất do hộ gia đình cá nhân tự ý bao chiếm là 385,46 ha, diện tích thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân là 1732,56 ha và diện tích đất đã cho cộng đồng dân cư, các tổ chức, tổ chức kinh tế thuê là 5890,09 ha.

Bãi bồi có diện tích lớn nhất là bãi bồi ven biển xã Thạnh Phong và Thạnh Hải thuộc huyện Thạnh Phú với tổng diện tích 1993,19 ha; Huyện có diện tích đất cồn, đất bãi bồi mới nổi lớn nhất là huyện Thạnh Phú chiếm 30,6 % trên tổng diện tích đã báo cáo.

Với tiềm năng này, nếu đất cồn, đất bãi bồi được các ngành cùng chính quyền địa phương có kế hoạch phối hợp quản lý, khai thác sử dụng một cách chặt chẽ phù hợp pháp luật, sẽ tạo một nguồn lực không nhỏ góp phần ổn định và phát triển kinh tế, đời sống của địa phương.