Mèo rừng được về với rừng

ThienNhien.Net – Ngày 23/12/2008 anh Đinh Công Nguyên, thành viên câu lạc bộ bảo tồn thiên nhiên xã Xuân Trạch đã giao lại cho Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng một cá thể Mèo rừng có tên khoa học <i>Prionailurus (Felis) bengalensis</i>, trọng lượng khoảng 3,0 kg.

Đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ.

Nhờ tham gia Câu lạc bộ bảo tồn thiên nhiên nên anh Nguyên đã tiếp thu được những kiến thức về bảo tồn thiên nhiên. Anh cho rằng việc bảo vệ các loài động thực vật hoang dã là cần thiết và là trách nhiệm của mỗi người dân nên trên đường đi làm về khi thấy một người dân địa phương đang bắt giữ 1 cá thể mèo rừng, anh đã vận động và mua lại để giao lại cho Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng chăm sóc, cứu hộ và thả lại môi trường tự nhiên.