Quảng Trị cấp phép xả thải vào suối tự nhiên

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Trị vừa cấp phép cho doanh nghiệp tư nhân Thành Danh được xả nước thải vào nguồn nước tại thôn Cổ Nhổi, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, trong đó văn bản nêu rõ nguồn tiếp nhận nước thải là suối tự nhiên.

Phương thức xả được UBND tỉnh phê duyệt là xả mặt, tự chảy; chế độ xả liên tục; lượng nước thải xả trung bình 90m3/ngày đêm.

Thời hạn cấp phép diễn ra trong vòng 05 năm kể từ ngày ký (21/9/2012).

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Song song với việc cấp phép, phía UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp Thành Danh phải đảm bảo các thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải theo đúng tiêu chuẩn quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT.

Bên cạnh đó, đơn vị cần  thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và hệ sinh thái thủy sinh, đảm bảo chất lượng nước của nguồn nước tiếp nhận; thưc hiện quan trắc chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí nước thải trước khi chảy qua hệ thống xử lý và vị trí tại điểm xả thải cuối cùng của hệ thống xử lý trước khi xả vào môi trường.

Đặc biệt, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý tài nguyên nước cấp Trung ương và địa phương; báo cáo kịp thời về sở tài nguyên và môi trường sự cố bất thường ảnh hưởng xấu tới chất lượng, số lượng nước và môi trường do xả thải gây ra.

Hàng năm, trước ngày 31/12, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình xả nước thải vào nguồn nước, kết quả quan trắc chất lượng nước thải và nguồn tiếp nhận.