Tín dụng ưu đãi để phát triển nông thôn

ThienNhien.Net – Ngày 14/11/2008, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết thỏa thuận tín dụng về việc Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp 200 triệu đô-la Mỹ tín dụng ưu đãi giúp tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho nông dân Việt Nam.

Khoản tín dụng do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – cơ quan của Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên trợ giúp tài chính các quốc gia có thu nhập thấp – cung cấp cho Dự án Tài chính Nông thôn III. IDA sẽ cung cấp 200 triệu USD (trong tổng số chi phí 230 triệu USD) cho dự án.

Mục tiêu dự án nhằm cung cấp các khoản vay để đầu tư vào tư liệu sản xuất và vốn lưu động cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (dưới 50 lao động), cung cấp tín dụng vi mô cho người dân nông thôn và hỗ trợ các tổ chức tài chính – tín dụng tham gia dự án cung cấp dịch vụ tốt hơn và đưa ra các sản phẩm tài chính mới cho khu vực nông thôn.

Ông Martin Rama, quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cho biết: “Thiếu hụt nguồn vốn trung và dài hạn khiến các ngân hàng khó có khả năng cung cấp vốn dài hạn hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu về vốn đầu tư.”

Phần lớn khoản tín dụng này sẽ được Dự án sử dụng cho “Quỹ Phát triển Nông thôn” (175 triệu USD) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nông thôn đầu tư, và tăng cường khả năng tiếp cận tài chính vi mô của dân nghèo nông thôn thông qua “Quỹ Tài chính Vi mô” (10 triệu USD).

Khoản tín dụng sẽ được chuyển thông qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để thực hiện chức năng giải ngân các quỹ nói trên cho các tổ chức tài chính khác.

Để có thêm thông tin về Dự án Tài chính Nông thôn III tại Việt Nam, vui lòng xem chi tiết tại đây