Bình Định: Thử nghiệm giống lúa mới

ThienNhien.Net – Trung tuần tháng 03/2009 tại Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Hiệp I xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Định đã tổ chức hội thảo tổng kết mô hình sản xuất thử trong vụ đông xuân 2008-2009 với 8 giống lúa mới do Viện lúa Đồng bằng sông Cửu long và Công ty cổ phần giống cây trồng miền Trung chọn tạo và sản xuất.

Đây là nhóm giống ngắn ngày, thời gian sinh trưởng tại đồng bằng sông Cửu long dưới 100 ngày, chất lượng gạo ngon, chống chịu sâu bệnh khá. Tham gia hội thảo có lãnh đạo: Sở Nông nghiệp&PTNT, các phòng và đơn vị chuyên môn liên quan thuộc Sở; phòng nông nghiệp, Trạm khuyến nông, các đơn vị chuyên môn liên quan, một số HTXNN và hộ điển hình sản xuất lúa giống thuộc các huyện và thành phố Qui Nhơn.

Sau khi tham quan ruộng lúa trình diễn; nghe Trung tâm khuyến nông tỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật sản xuất thử 8 giống lúa nói trên và thảo luận tại hội trường, hội thảo đã thống nhất xác định: các giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 95-110 ngày, khả năng chống chịu những loại sâu bệnh chủ yếu: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, khô vằn, đạo ôn, đổ ngã,… khá tốt, năng suất bình quân ước đạt từ 60,1-66,0 tạ/ha, tương đối thích hợp với điều kiện sản xuất vụ đông xuân ở Bình Định.

Hợp tác xã Mỹ Hiệp I cũng đề nghị Trung tâm khuyến nông tỉnh tiếp tục thử nghiệm những giống lúa này ở các vụ tiếp theo để có đủ cơ sở đánh giá và khẳng định tính phù hợp của giống đưa vào cơ cấu và sản xuất đại trà, góp phần đổi mới và làm phong phú cơ cấu giống lúa của tỉnh; nâng cao năng suất và chất lượng lúa gạo, hiệu quả kinh tế và tính ổn định trong sản xuất lúa của tỉnh.