Cư M’gar (Đắc Lắc): Xoá đói giảm nghèo bằng cây công nghiệp

ThienNhien.Net – Mùa mưa năm nay, huyện Cư M’gar (Đắc Lắc) trồng mới thêm gần 100 ha cao su tiểu điền, cao su liên kết, đưa diện tích cây công nghiệp dài ngày trên đại bàn huyện hiện nay lên trên 47.350 ha; trong đó, có 33.819 ha cà phê, 7.920 ha cao su, 5.750 ha điều, 662 ha cây hồ tiêu…

Đây cũng là địa phương có diện tích cây công nghiệp dài ngày nhiều nhất tỉnh và tập trung ở các xã Ea H’Đing, Quảng Phú Ea Pốk, Cư DLei Mnông.

Từ việc phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào trên địa bàn, tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm. Nhiều hộ gia đình đồng bào ở các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa như Buôn Ja Wầm, buôn Mấp, Cư Dlie Mnông phát triển trồng cà phê đã có thu nhập mỗi năm từ 50 đến cả trăm triệu đồng.

Huyện đã tiến hành quy hoạch bố trí từng loại cây công nghiệp dài ngày thích hợp với từng vùng đất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những địa bàn đất đỏ bazan màu mỡ, chủ động được nguồn nước, huyện bố trí trồng cà phê, hồ tiêu.

Riêng đối với những vùng đất không chủ động được nguồn nước, liền vùng, liền khoảnh, bố trí trồng chủ yếu cây cao su, điều tập trung ở các xã Ea H’Đing, Ea M’Nang.