Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Lúa gạo quốc tế

ThienNhien.Net – Tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 24/10, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), Tiến sĩ Robert Zeigler đã thông báo quyết định Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Lúa gạo quốc tế lần thứ 3 vào năm 2010.

Hội nghị Lúa gạo quốc tế lần thứ 3 năm 2010 (IRC-2010) với chủ đề: “Tương lai của lúa gạo” nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ của cộng đồng nhằm giúp nông dân nghèo và người tiêu dùng; đồng thời tăng cường khả năng hợp tác về nghiên cứu lúa gạo thông qua sự đầu tư bền vững và tiếp cận công nghệ tiên tiến.

IRC-2010 sẽ bao gồm một chuỗi sự kiện như: Hội nghị quốc tế về Nghiên cứu lúa gạo lần thứ 28; Hội nghị toàn cầu về thương mại lúa gạo lần thứ 3; Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và văn minh lúa gạo lần thứ 3 và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập IRRI.

Theo ông Robert Zeigler, trong 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công lớn về sản xuất lúa gạo, cũng như có sự hợp tác chặt chẽ với IRRI về đào tạo nhân lực, nghiên cứu sản xuất lúa. Sự kiện IRC-2010 được tổ chức tại Hà Nội là cơ hội để Việt Nam chứng tỏ với bạn bè quốc tế về những thành tựu đạt trong sản xuất lúa; công nghệ và công tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp.
Đây cũng là cơ hội để người dân Việt Nam tiếp cận với các công nghệ sản xuất lúa gạo hiện đại nhất trên thế giới và mở rộng quan hệ thương mại với các nước trong khu vực và thế giới.