Lễ phát động “Chiến dịch truyền thông rửa tay với xà phòng”

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và năm quốc tế về vệ sinh, đồng thời nhằm đẩy mạnh các hoạt động về tuyên truyền và thúc đẩy hành vi rửa tay với xà phòng tại cộng đồng, Cục Y tế Dự phòng và Môi trường- Bộ y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động này.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của “ Sáng Kiến Rửa Tay với Xà Phòng” tại Hà Nội. Sáng kiến được thành lập với mục đích làm giảm tỉ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là các bệnh liên quan đến phân, nước thông qua một chương trình truyền thông, tuyên truyền và tiếp cận trực tiếp nhằm nâng cao tỉ lệ rửa tay với xà phòng ở các bà mẹ và những người trông trẻ dưới 5 tuổi.

Tại buổi lễ phát động, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường- Bộ y tế cho biêt: “ Theo thống kê của Bộ y tế ( năm 2005) hơn 80% các bệnh có tỉ lệ mắc cao nhất hiện nay đều có liên quan đến việc thiếu nước sạch và vệ sinh cá nhân yếu kém, đặc biệt là hành vi rửa tay với xà phòng”.Nhiều nghiên cứu của thế giới cho thấy rửa tay bằng xà phòng có thể giúp giảm đến 47% khả năng nhiễm bệnh tiêu chảy.

Với sự tài trợ của Đại sứ quán Đan Mạch và quỹ Bill and Melinda Gates ủy thác qua Chương trình Nước và Vệ sinh của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các Chương trình và hoạt động truyền thông về rửa tay với xà phòng thông qua hoạt động “Dự án nâng cao tỉ lệ rửa tay bằng xà phòng, phòng chống bệnh liên quan đến phân, nước 2007-2008” và “Dự án truyền thông thay đổi hành vi về rửa tay với xà phòng mở rộng” tịa 12 tỉnh và 500 xã trên cả nước từ nay cho đến năm 2010.

Một nghiên cứu gần nhất của Chương trình Nước và Vệ sinh của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho thấy, mặc dù các bà mẹ có con dưới 5 tuổi rất quan tâm đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ, nhưng họ không hiểu về lợi ích của việc rửa tay với xà phòng có thể giúp họ ngăn ngừa được bệnh tật cho trẻ. Chính vì vậy, buổi lề phát động chiến dịch truyền thông đã gửi đến cho cộng đồng và xã hội thông điệp: “ Hãy nhớ rửa tay với xà phòng vì sức khỏe và sự phát triển của trẻ”.