Cuộc thi làm phim tài liệu nhỏ

ThienNhien.Net – Cục phát triển xã hội của Ngân hàng thế giới phát động cuộc thi phim tài liệu toàn cầu: “Phơi nhiễm dễ bị tổn thương: Các mặt xã hội của thay đổi khí hậu”.

Mục đích của cuộc thi làm phim này nhằm để cổ vũ mọi người đưa ra minh chứng sáng tạo về những hậu quả của biến đổi khí hậu thông qua một trong các chủ đề: Xung đột, di cư, không gian thành thị, thiết lập nông thôn, hạn hán, chính sách xã hội, người bản địa, giới, sự cai trị, đất rừng và các quyền con người.

Bất cứ ai cũng có thể tham gia làm phim – bao gồm cả những nhà làm phim chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Phim có 2 loại giải thưởng: 1)Giải thưởng về các mặt xã hội của biến đổi khí hậu (loại chung); 2) Giải thưởng về tiếng nói của giới trẻ với biến đổi khí hậu (loại riêng).

Loại giải thưởng chung là dành cho tất cả mọi người đều có thể tham gia, loại riêng là chỉ dành cho những nhà làm phim dưới 24 tuổi. Công chúng và một hội đồng thẩm định sẽ là người lựa chọn ra người chiến thắng. Phần thưởng cho người chiến thắng sẽ là chuyến tham quan tới Washington, để chiếu bộ phim của họ và sẽ và có cơ hội tham gia vào một loạt mạng lưới thông tin và nghiên cứu các sự kiện được tổ chức bởi Cục phát triển Xã hội của Ngân hàng Thế giới vào tháng 12/2008.

Thời hạn đăng ký đến hết thứ 6 ngày 24/10/2008.

Các thông tin chi tiết hơn về cuộc thi, có thể tham khảo trên Website: SDCC Film Contest: http://web.worldbank.org

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qfcxY6fMDwU

Hoặc có thể liên hệ Megumi Makisaka (mmakisaka@worldbank.org).