Sông Nhuệ – Đáy kêu cứu

ThienNhien.Net – Lưu vực sông Nhuệ – Đáy chảy qua Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hoà Bình và Ninh Bình, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, chất lượng nước nguồn lưu vực sông Nhuệ – Đáy đang suy thoái do chịu tác động mạnh từ sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong lưu vực.

Nguyên nhân là do nước thải của 8 khu công nghiệp, hơn 400 làng nghề thủ công, giao thông, y tế…đổ ra lưu vực sông mà chưa được thu gom xử lý. Bên cạnh đó, lượng nước thải sinh hoạt của hơn 10 triệu cư dân cũng chiếm một tỉ lệ đáng kể.

Hiện nay, phần lớn nước sông bị ô nhiễm, có nơi ở mức nghiêm trọng. Các chỉ tiêu BOD5, COD, NH4, coliform… cao hơn tiêu chuẩn cho phép 3 – 4 lần. Do vậy, nước của các con sông thường có màu đen, có váng, cặn lắng và mùi tanh.

Trước đòi hỏi cấp bách về giải quyết tình hình ô nhiễm trên lưu vực sông Nhuệ và sông Đáy, Bộ TN – MT đề nghị tạm thời đình chỉ các hoạt động xả thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép và thực hiện các biện pháp xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Bộ cũng đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đến năm 2020”. Đây là đề án liên vùng, liên ngành nên cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan để việc triển khai được đồng bộ, thống nhất.