Hà Nội: Triển khai chương trình hạn chế sử dụng túi nilông

ThienNhien.Net –Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Hạn chế sử dụng túi nilông vì môi trường” với chủ đề “Hà Nội – ngày Chủ nhật không túi nilông”. Chương trình này cũng vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.


Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị có liên quan thống nhất kế hoạch thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tránh hình thức, lãng phí.

Nội dung của chương trình chủ yếu tập trung vào hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, tổ chức sự kiện chính tại Công viên nước Hồ Tây.

Đây là chương trình có ý nghĩa nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilông trong sinh hoạt và tiêu dùng, hướng tới sử dụng loại túi thay thế thân thiện với môi trường.