Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về Phong cách sống bền vững

ThienNhien.Net – Nhằm bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững, UNEP đã tiến hành một nghiên cứu mới. Mời các bạn tham gia thảo luận về phong cách sống bền vững trong khuôn khổ “Nghiên cứu khảo sát toàn cầu” của UNEP.

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về phong cách sống bền vững do Ban Công nghệ, Công nghiệp và Kinh tế  thuộc Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (United Nations Environment Programme) hướng dẫn với sự tài trợ của Bộ Môi trường Thụy Điển và Nhóm công tác về Phong cách sống bền vững do Thụy Điển chủ trì. Bản quyền nghiên cứu này thuộc về Chương trình môi trường Liên hiệp quốc.

Tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, hợp tác với các tổ chức môi trường và các trường đại học tham gia Nghiên cứu khảo sát toàn cầu này.

Đối tượng tham gia Nghiên cứu khảo sát là thanh niên từ 18 đến 35 tuổi trên toàn thế giới. Ngôn ngữ sử dụng để tiến hành khảo sát là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Các bạn có thể xem thông tin chi tiết và tham gia trả lời  câu hỏi phỏng vấn tại www.unep.fr/gssl (chọn Vietnamese và bắt đầu bằng cách nhấn nút START). Nếu không vào trực tiếp được bằng liên kết trên, các bạn có thể thử lại qua http://62.160.8.20/gssl/Default.aspx

Hãy chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm của bạn và tham gia trả lời câu hỏi phỏng vấn. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững.