30% rác thải Hà Nội sẽ… sinh lợi

Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, nếu thực hiện tốt mô hình 3R, mỗi tháng thành phố Hà Nội sẽ tiết kiệm được gần 4 tỷ đồng chi phí xử lý rác.

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đang cùng với JICA (Nhật Bản) thực hiện thí điểm dự án về phân loại rác theo hình thức 3R (giảm thiểu – tái sử dụng -tái chế) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, việc tận dụng rác chỉ có thể thực hiện hiệu quả nếu được phân loại tại nguồn.

Sau khi rác được phân loại, những loại rác hữu cơ đã và đang được sử dụng làm phân bón, các loại rác như nilon, bìa giấy loại, nhựa… sẽ được tái chế để dùng làm nguyên liệu, các loại rác vô cơ khác sẽ được tái chế thành vật liệu xây dựng nhẹ cấp thấp dùng cho các công trình làm đẹp đô thị.

URENCO cho biết, trung bình mỗi ngày công ty thu gom hơn 2.000 tấn rác thải, trong đó, thành phần rác hữu cơ nếu được phân loại tốt sẽ tận dụng được tới 40%.

Hiện nay, công nhân của Công ty này tự phân loại được 100 tấn rác hữu cơ/ngày để làm phân bón ở nhà máy xử lý rác thải Cầu Diễn.

Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, nếu thực hiện tốt mô hình 3R, mỗi tháng thành phố Hà Nội sẽ tiết kiệm được gần 4 tỷ đồng chi phí xử lý rác.

IRENCO đưa ra mục tiêu từ 2010 đến 2020, rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được phân loại tại nguồn và phấn đấu đến 2010 sẽ tận dụng được 30% rác.

Như vậy, mỗi người dân đều có thói quen phân loại rác ngay tại nhà thì sẽ tận dụng được rác để tái chế, tiết kiệm được tài nguyên, tiết kiệm được sức người.