Định giá cho thuê môi trường rừng đặc dựa trên các nguồn lợi thu được

ThienNhien.Net – Cho thuê môi trường rừng đặc dụng để kinh doanh du lịch được coi là một trong những phương thức khai thác hiệu quả và bền vững các khu rừng đặc dụng ở Việt Nam. Tuy nhiên, dựa vào đâu để việc định giá cho thuê được hợp lý, Tiến sĩ (Ts.) Lê Trọng Hùng, Vụ Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có bài nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 4 tháng 4/2010, bước đầu gợi mở cho hướng đi này.


Bằng những thông tin thu thập được, và qua đánh giá, phân tích số liệu các nguồn thu thu được từu các hoạt động kinh doanh du lịch ở khu du lịch Ao Vua và Khoang Xanh – Suối Tiên, thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì, thành phố Hà Nội, Ts. Hùng đã đưa ra cơ sở định giá cho thuê môi trường rừng đặc dụng để kinh doanh du lịch bằng phương pháp thu lợi.

Phương pháp này có nhiều ưu điểm khi chúng ta thu thập đầy đủ thông tin để tính toán tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh du lịch trên một địa bàn nhất định.

Phương pháp thu lợi lấy lý thuyết về phân phối các yếu tố sản xuất làm cơ sở, lợi nhuận được tính toán dựa vào kết quả giải bài toán các hàm số sản xuất, đó chính là sự cống hiến, đóng góp của các yếu tố sản xuất đối với tổng lợi ích thu được, và dựa trên cơ sở cho rằng, lợi ích thu được từ nguồn tài nguyên cảnh quan rừng chính là lượng thặng dư từ tổng nguồn lợi thu được sau khi đã khấu trừ những tri phí chi trả cho người lao động, các loại thuế, chi phí quản lý và các khoản chi khác có liên quan.

Bình quân từ năm 2005 – 2007, trên mỗi ha khu du lịch Ao Vua: Lợi nhuận từ khu du lịch thu được là 9,79 triệu đồng/ha/năm; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch là 57,89 triệu đồng/ha/năm; doanh thu từ vé là 34,99 triệu đồng/ha/năm. Tương tự đối với khu du lịch Khoang Xanh – Suối Tiên là: 8,56 – 69,7 – 48,52 triệu đồng/ha/năm.

Qua đó, Ts. Hùng đề xuất 3 phương án xác định giá thuê môi trường rừng đặc dụng với mục đích kinh doanh du lịch tại khu du lịch Ao Vua và Khoang Xanh – Suối Tiên như sau: a) Theo lợi nhuận của khu du lịch: 10%; b) Theo tổng doanh thu từ hoạt động du lịch: 1%; c) theo doanh thu từ bán vé: 1%. Và, tỷ lệ phần trăm cụ thể sẽ được xác định dựa trên thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê.

Cụ thể, giá cho thuê môi trường rừng đặc dụng để kinh doanh du lịch đối với khu Ao Vua từ 485.000 – 762.000 đồng/ha/năm; khu Khoang Xanh – Suối Tiên từ 350.000 – 979.000 đồng/ha/năm.

Theo Ts. Hùng, việc định giá cho thuê môi trường rừng đặc dụng để kinh doanh du lịch thân thiện với môi trường là điều rất cần thiết, chúng ta cần phải hoàn thiện hệ thống lý luận, nhất là phương pháp định giá rừng đặc dụng; xây dựng các hệ thống chỉ số cảnh quan cho các khu rừng đặc dụng đồng thời tiến hành các hoạt động nghiên cứu, các hệ thống dữ liệu về cho thuê rừng đặc dụng trong cả nước.